Snadná správa změn pomocí služby JIRA Service Desk

31.07.2017 | JIRA Change management - používá se jak ke správě změn, tak také ke zlepšení dostupnosti IT služeb, zejména pak služeb, které jsou pro podnik klíčové.

Každý IT tým čelí výzvě rychle se měnící IT infrastruktury, ať už jde o zavádění nových technologií, správu stávajících technologií, nebo udržení kroku s novými aktualizacemi a upgrady. Nacházíme se v prostředí, kde je velký důraz kladen na klientský servis, tím se zvyšuje potřeba rychlé reakce a rovněž se zvětšuje rozsah nutných změn. A ještě navíc musíme postupovat podle náročných předpisů, které vyžadují, aby IT týmy poskytovaly podrobnou auditovou historii systémových změn.

Pro úspěšné řízení změn je důležitý opakovatelný a jednoduchý proces, který zachytí příslušná data a splňuje dané předpisy. A právě k tomu je určen Change management. Používá jak ke správě změn, tak také ke zlepšení dostupnosti IT služeb, zejména pak služeb, které jsou pro podnik klíčové. 

4 hlavní IT procesy

Řízení požadavků na služby - uživatel zadá oficiální požadavek, který potřebuje vyřešit, např. 'Potřebuji nový Macbook pro dev práci'

Řízení incidentů - neplánované přerušení nebo snížení kvality služby, např. "Spadla webová stránka!"

Správa problémů - odstraňuje opakované události a minimalizuje případy, kterým nelze zabránit, např. "Máme opět problém s reportováním!"

Řízení změn - standardizovaná metoda pro řízení změn, která minimalizuje dopad na služby, např. "Aktualizace databáze je nyní dokončena"

Řízení změn 101

Formální proces řízení změn se zaměřuje na minimalizaci rizik (přerušení služeb) při provádění změn v kritických systémech a službách. Existují 3 typy změn, které jsou definovány knihovnou informační infrastruktury (ITIL): 

Standardní změny
Změna služby nebo infrastruktury, která je předběžně schválená a má přijatý a zavedený postup pro poskytování specifických požadavků. Jsou považovány za málo rizikové, jsou prováděny často a řídí se zdokumentovaným (schváleným) procesem. Proces navrhované standardní změny se předloží k prozkoumání a ke schválení. Návrh popisuje, jak bude změna a související rizika řízeny. Jakmile je schválena, předá se ke zpracování. Pokud je taková standardní změna příčinou incidentů, tak si ji správa vezme zpět pro kontrolu a podle výsledků bude požadovat změny. Hlavním účelem toho všeho je poskytnutí procesu, který umožní rychlou realizaci častých změn a to vše díky zdokumentovanému, přezkoumanému a schválenému procesu.

Normální změna
Požadavek změny přichází od iniciátora. Právě on je strůjcem akce. Nejde zde o standardní nebo nepohotovostní změny, ale změny vyžadující revizi od managementu. Jsou označeny jako “žádost o změnu” - Request for Change (RFC), přezkoumány CAB (Change Approval Board) a schváleny nebo zamítnuty správcem změn. Normální změny bývají netriviálními změnami služeb, procesů a infrastruktury.

Nouzová změna
Nastává, když dojde k neočekávané chybě nebo hrozbě, například když je potřeba okamžitě vyřešit chybu v infrastruktuře. Bezpečnostní hrozba je dalším příkladem nouzové situace, která vyžaduje okamžité změny. Ty by měly být navrženy pečlivě a před použitím otestovány - pokud je to tedy možné - jinak dopad provedených úprav může být horší než původní incident. Detaily jsou často doplněny později.

Organizace očekávají od IT služeb dvě věci - musí být stabilní, spolehlivé, předvídatelné a musí se přizpůsobit rychle se vyvíjejícím obchodním požadavkům - takto se ovšem dostávají do konfliktu. Cílem Change managementu je pomoci tato očekávání sladit, takže budeme mít rychlou změnu s minimálním narušením služeb.

Lean change management
Řízení změn je složitý proces zahrnující dodací lhůty a termíny, trpící nedostatečným sdílením informací mezi IT a vývojem (vývojáři nemohou zachytit všechny změny) a komplexním schvalovacím procesem, což vše ještě zpomaluje. Přístup Atlassianu je cesta k lean change managementu ( tzv“štíhlé řízení změn”), která bude vyhovovat tempu vašeho týmu při prosazování zásadních změn.

Rychlý tok změn pomocí portálu JIRA Service Desk, využívání dostupných posudků pro urychlení schvalovacího procesu, integrace týmů pro lepší koordinaci životního cyklu vývoje a infrastruktury, přesun kritických dokumentů - plánů - do Confluence. To vše usnadní týmům spolupráci. Jak vypadá tento proces řízený JIRA Service Desk?

Change management s JIRA Service Desk

Snadné vyřizování žádostí pomocí zákaznického portálu jako centralizovaného místa, ve kterém lze založit veškeré požadavky. Zákaznický portál je snadno dostupný a ke každému požadavku lze získat dokumentaci - například některé týmy poskytují odkazy na Confluence - ukázky s klasifikací změn a určením rizik. Dále mnoho zákazníků používá Confluence pro vytváření detailních stránek s plánem aktualizací systému, díky tomu mohou různé týmy spolupracovat kolem jednoho centrálního online dokumentu. Na tyto typy stránek pak mohou být odkazovány různé požadavky.

Typ:
Plánovač změn (neboli kalendář změn) vám pomůže sledovat veškeré žádosti a koordinovat je s obchodními událostmi a plánovanými spuštěními. Sdílené kalendáře Confluence mohou být použity jako jediný informační zdroj. Poskytují přehled, kdy je nejlepší čas pro realizaci, a které termíny jsou zablokované. Do tohoto kalendáře získáte přístup z odkazů u projektu v Jira Service Desk. Mít možnost nahlížet do centralizovaného kalendáře je důležité pro zabránění kolizí s jinými plánovanými akcemi nebo při výskytu výpadků aplikace.

Jakmile IT dokončí plán a peer review, jsou připraveni předat požadavek ke schválení - typ zadané úpravy určuje, zda a jaké schválení je potřeba. U některých požadavků je schvalovací proces velmi komplikovaný a časově náročný. To vede IT týmy k tomu, že se více spoléhají na interní posudky – peer review, čímž mohou rychlost celé akce urychlit. Služba JIRA Service Desk usnadňuje implementaci ve schvalování a Confluence poskytuje způsob, jak tento proces zdokumentovat. Pro monitoring termínů je hojně využívána SLA. Tímto monitoringem se zajistí, že tým bude ve správný čas na správném místě.

Automatizační rámec JIRA Service Desk lze použít k automatizaci určitých kroků a k udržení na správné cestě. Automatizace je natolik flexibilní, že si můžete vytvořit vlastní pravidla a tím definovat, kdy se v projektu Service Desku objeví určité věci. V IT vede automatizace JIRA Service Desku ke zlepšení a zefektivnění procesů. Je to ale stále jen zlomek toho, jak může být JIRA Service Desk využit. Je totiž flexibilní a adaptabilní v závislosti na potřebách týmu.

JIRA Service Desk také poskytuje ITIL certifikované pracovní postupy, díky nimž mohou být IT týmy okamžitě připraveni a provozu schopni. Chcete se dozvědět více o službě JIRA Service Desk (a získat bezplatnou 30denní zkušební verzi)? Klikněte na odkaz níže.

Happy bootcamping! 

Objevte Jira Service Desk

 

Pro další informace o novinkách Atlassian a JIRA sledujte web www.myJIRA.cz.

Diskutujeme také na LinkedIn ve skupině Atlassian komunita CZ & SK.

V případě dotazů se obraťte na atlassian_zavináč_onlio.com nebo na tel. +420222744766


Petra Dvořáková

Zdroj:
https://www.atlassian.com/blog/jira-service-desk/lean-change-management-jira-service-desk?utm_medium=email&utm_campaign=rss&jobid=101413324&subscriberid=1078584496,
Aimie Smith, 10.4.2017

Zpět