DevOps 101- Maturity model DevOps uvádí trendy a osvědčené postupy z roku 2017

06.06.2017 | DevOps koncept funguje, jak uvádí zpětná vazba z roku 2017

DevOps je již 10 let sílou a kulturou ve světě software a procesních postupů. Stejně jako v řadě běžných postupů, DevOps practicies pomalu, ale neustále přináší směry mezi operativní a softwarové týmy napříč odvětví.
Ale kam nás 10 letá historie změn kultury a politik, vylepšování infrastruktury a nástrojů přivedla?

Pro odpověď na tuto otázku, spolupracujeme se společností xMatters (xmatters.com), jedním ze strategických a technologických partnerů, kteří provádí integrace s našimi produkty a poskytují prostor pro kooperaci tak, abychom mohli zkoumat dnešní stav DevOps.

Výzkum odhaluje několik klíčových trendů v oblasti kultury a politik, procesů monitoringu, řízení a řešení incidentů (Incident managementu), které poodhalují, jak společnosti vyhrávají s DevOps a jaké postupy lze stále zlepšovat.

DevOps: Funguje to (pro ty, kteří jej praktikují)

V našem dotazníku 41 % respondentů potvrdilo účast v DevOps. A co více- přes 65 % této skupiny potvrdilo očekávané přínosy iniciativy DevOps. Skvělé zprávy! Tito odborníci se setkávají s rychleji rostoucím trhem, lepšími zkušenostmi se zákazníky a zpětnou vazbou, naopak se potýkají s méně problémy (nejen od klientů, ale i interně), rychlejší reakční dobou, rapidním růstem a s inovacemi. 

Ovšem ne všichni se zapojují do konceptu DevOps- 59 % respondentů vůbec netušilo, oč se jedná, anebo nevěděli, zda je jejich společnost součástí této iniciativy (tyto společnosti nebyly zapojeny v dalších otázkách). To nám ukazuje velkou propast, mezi společnostmi, které se do DevOps zapojují, a mezi těmi, kteří DevOps považují za něco neznáméno („buzzworld“).

Dobré zprávy jsou, že 41 % společností, které se angažují v DevOps mají silnou konkurenční výhodu oproti svým tržním oponentům. Zjistěte, kde je Váš tým na své cestě DevOps a jaké další kroky můžete podniknout, podívejte se na aktuální model vyzrálosti- https://www.atlassian.com/devops/maturity-model.

Kultura: sdílíme nástroje, ale ne znalosti

Více než kteroukoliv oblast průzkumu, společnosti utvořily velice silnou kulturu DevOps a to takovou, kde byly odebrány jakékoliv hranice, informace se stávají dostupnými a nástroje se sdílejí.

80 % společností uvedlo, že vývojové a operativní týmy sdílejí alespoň některé nástroje, to je významný první krok ke konceptu DevOps.

Další dobrý indikátor: Společnosti sdílejí také informace získané z těchto nástrojů, ačkoliv často s omezeným přístupem.

Zatímco společnosti mají dostatek nástrojů, které sdílejí, klíčový indikátor DevOps – sdílení informací – chybí. Pouze 17 % společností potvrdilo sdílení informací v různých formátech – jako např. wiki a chatovací místnosti – napříč funkčními týmy. Většina dotázaných uvedla, že informace jsou sdílené pouze na požádání a to ještě pouze ve statických formátech.

Monitoring: nástroj, který neřeší vše

Monitorujeme vše- z účastníků dotazníku 75 % potvrdilo využití monitoringu infrastruktury, ale i aplikací a serverů, zatímco 60 % zodpovědělo, že monitorují taktéž firemní procesy a 51 % bere v potaz zpětnou vazbu od uživatelů a jejich zkušenosti.

Téměř 2/3 dotázaných odpovědělo, že jejich monitorovací řešení předpověděla potencionální problémy ještě dříve, než si již všimli uživatelé.

Ale i přes veškerý monitoring se 50 % společností hlásí k faktu, že odhalily problémy v produkčním prostředí po vypuštění kódu.

Takže kde by mohly být tyto problémy zachyceny?
Jejich průchod mohly zapříčinit chyby v nastavení monitoringu, ale také skutečnosti, že pouze necelá polovina respondentů využívá automatické testy- během procesu QA a testování procesů.

Všichni můžeme souhlasit- monitoring je skvělá věc, ale bez pokročilých technik testování se bude pokračovat s odchytáváním chyb v produkci.

Incident Management: přesycení informacemi

Incident Management lze považovat za skutečný test zralosti DevOps kultury.

Je společnost schopna včas reagovat na závažné problémy? Má správné postupy k tomu, aby daný člověk věděl a sdělil, co je potřeba k řešení?

Z našeho průzkumu jsme se dozvěděli, že spousta společností stále neumí vzniklé chyby efektivně a správně řešit.  50 % společností hlásí, že musí čekat na oprávněnou osobu k oznámení řešení problému. 43 % využívá ruční proces k udržení zákazníka v obraze a interních prostředků aktuálních. A 34 % sdělilo zkušenosti se zdržením při řešení problémů, zatímco se čekalo na odbornou radu.

Když hoří servery, není času nazbyt. Tak co drží tyto společnosti pozadu?
Dle nás to způsobuje přetížení informacemi- zatímco monitoring poskytuje velice mnoho dat, je potřeba je operativně a efektivně vyhodnocovat a třídit.

Dle společností, které čekají na rady odborníků, s těmito zdrženími se stává proces řešení problému vskutku výzvou.

Takže, DevOps je zde, aby byl. Vytváří hodnoty pro mnoho společností, které si jej osvojují- principy, procesy a kulturu. Ale klíčový test vyspělosti DevOps přichází v těchto klíčových oblastech- kultura, monitoring a procesy.

Mohou společnosti využít tyto nástroje k tomu, aby získaly ještě větší přínos? Více se dozvíte v reportu ke stažení (https://atlassianblog.wpengine.com/wp-content/uploads/xM_Atlassian_DevOps_Survey_Web_Final.pdf)

Zdroj:

https://www.atlassian.com/blog/devops/devops-culture-and-adoption-trends
(
„DevOps Maturity Model report: trends and best practices in 2017“, April 13, 2017,  Natalie Mendes)


Pro další informace o novinkách Atlassian a JIRA sledujte web www.myJIRA.cz.

Diskutujeme také na LinkedIn ve skupině Atlassian komunita CZ & SK.

V případě dotazů se obraťte na atlassian_zavináč_onlio.com nebo na tel. +420222744766


Pavel Novák, Java Developer

Zpět