Bitbucket Server 5.2- soulad s DevOps

19.07.2017 | Novinky v Bitbucket server 5.2

Srdcem vývoje všech týmů je version control. Nástroje a technologie, které si zvolíte, určují pravidla, kterými se budete řídit - ale setkání s členy týmů vás může přesvědčit o potřebě něčeho dalšího, dalších možností- například osvojení praktik DevOps a pak můžete frustrování z nedostatku výběrů nástrojů které lze použít- a do toho vstupují firemní politiky a požadavky (např. kontrolní postupy anebo struktury oprávnění), díky tomu můžete uvíznout ve starších řešeních, která jsou již zažita, a poté můžete pouze přihlížet neefektivním vývojovým postupům.

BitBucket center a Data Center spojuje to nejlepší z obou světů- GIT management, který se zaměřuje na rychlost a spolupráci, ale také kvalitní zabezpečení a možnost dohledat historii. Dále možnost přizpůsobení pro splnění očekávaných požadavků. Díky administraci na úrovni projektů lze dodržovat předpisy bez neustále zátěži na administrátory.

Čtěte dále, abyste se dozvěděli více o managementu na úrovni projektů a vylepšení smart monitoringu BitBucket a Data center 5.2.

Vyzkoušejte Bitbucket Server 5.2

Administrace na úrovni projektů

Bitbucket Server byl vytvořen pro profesionální softwarové týmy, přináší více možností přizpůsobení a zabezpečení workflow než jiné nástroje pro GIT management.  Pro jakýkoliv git repositář nabízí administrátorům možnost definovat branching model, typy merge strategií- které se využijí při pull requestech, podmínit všechny commity pomocí GPG podpisů, omezovat přístup pro jednotlivé branche a mnoho dalšího.

Až doposud věci jako hooky, oprávnění pro branche a modely, musely být definovány přímo pro každý repositář při jeho vytváření. V organizacích, kde týmy vytvářejí stovky anebo tisíce repositářů to vedlo k plýtvání časem anebo potencionálním rizikům v zabezpečení. Nyní je možné toto vše definovat pro všechny repozitáře pod jedním projektem na jedno kliknutí.

Administrace na úrovní projektů funguje stejně jako ta na úrovni repositářů. Jakýkoliv uživatel, které je dáno oprávnění administrátora může editovat nastavení pro projekt a to se následně aplikuje na všechny repozitáře v daném projektu. Nové repozitáře dědí oprávnění od projektu, do kterého patří. Ale pokud má nějaký repositář speciální požadavky, je možné jej definovat přímo u něj- tím dojde k přepisu nastavení projektu a bude aplikováno nastavení lokální, definované přímo nad tímto repositářem.

Pro více informací se podívejte na release notes

Smart mirror push proxy

Smart mirroring v Bitbucket Data Center napomáhá zrychlit operace v prostředí s vysokou odezvou a špatnou konektivitou.

Jedná se o kopie repositářů, které dědí veškerá nastavení z master serveru. Dříve platilo, že bylo potřeba spravovat 2 URL, jednu pro fetching z mirror serveru a druhou pro push na primární server.

Nyní funguje push proxy, která kombinuje obě operace pod jednou URL- http anebo SSH, můžete si tak vybrat dle toho, co vám více vyhovuje.

Splnění požadavků DevOps

Osvojení si DevOps praktik pro zapracování bezpečnostních politik, verzování historie a možnosti přizpůsobení je možné.  Nástroje by vás neměly brzdit v tom, abyste dělali pozitivní změny, měly by je podporovat.


Bitbucket Server 5.2 vám může pomoci využít postupů DevOps zároveň v symbióze s politikami vaší společnosti.

Pro další informace o novinkách Atlassian a JIRA sledujte web www.myJIRA.cz.

Diskutujeme také na LinkedIn ve skupině Atlassian komunita CZ & SK.

V případě dotazů se obraťte na atlassian_zavináč_onlio.com nebo na tel. +420222744766


Pavel Novák,
Java Developer

Zdroje:

https://www.atlassian.com/blog/bitbucket/bitbucket-server-5-2-compliance-devops
(„Bitbucket Server 5.2: compliance meets DevOps“, July 18, 2017, Amber Frauenholtz)

https://confluence.atlassian.com/bitbucketserver/smart-mirroring-776640046.html
(„Smart Mirroring“, Atlassian)

Zpět